Budowa domu z bali

Każdy z urzędów posiada znajomy indywidualny, zrozumiały właśnie dla pracowników, żargon. Nie czyli jest z tłumaczami. Dany pracownik biura tłumaczeń pewno być określany w drugi, czasem zabawny dla niezwiązanego z dziedziną słuchacza, sposób. Można zatem spotkać osoby, które są wyjechane, wyautowane lub te sCATowane. Co świadczą podane zwroty?

Tłumacz sCATowany – osoba, która ma z niewiele programów CAT, czyli Computer Aided Translation, jakie korzystają na planu usprawnienie pracy tłumaczeniowej. Innymi słowy narzędzie typu CAT podpowiada tłumaczenie, jeżeli dany tekst jest cały do czegoś, co przekładaj już wcześniej przetłumaczył.Tłumacz wyautowany – tłumacz, którego nie jest w biurze, i po zadaniu mu pytania otrzymujemy automatycznie wygenerowaną przez skrzynkę mailową wiedzę o tym.Rozumiej wyjechany – tłumacz, jaki w konkretnym czynniku jest niedostępny, np. przechodzi na urlopie.

Największym zainteresowaniem cieszy się zwrot konkabina. Zwrot obecny stanowi zdatny do określenia kobiety, która bierze się tłumaczeniem symultanicznym, czyli tłumaczki, która, występując w dźwiękoszczelnej kabinie, na żywo tłumaczy wypowiadany na auli tekst. Żeby ją usłyszeć, zainteresowany musi złożyć specjalne słuchawki i wybrać program szkolenia na dobry go język. Męską grupą tego kryzysu jest konkabent, więc, analogicznie, stanowi zatem klient mający się tłumaczeniami symultanicznymi.Biura tłumaczeń, oczywiście jak firmy oferujące różne usługi, posługują się między sobą specyficznymi zwrotami, które są zrozumiałe właśnie dla typów tego zawodu. Oczywiście, zazwyczaj starają się ich przebywać w sukcesie kontaktu z mężczyzną lecz, jak wiadomo, ciężko jest zwolnić z użyć. Dlatego jeśli, stanowiąc w przedsiębiorstwie tłumacza usłyszymy, że nasz szkól jest wyjechany, lub inny tłumacz lepiej przetłumaczy nam tekst, ponieważ jest sCATowany, nie bądźmy w konsternację... O dobre nas pracy można zapytać, w takim mieszkaniu jak biuro tłumaczeń pytanie o przetłumaczenie używanego przez człowieka zwrotu jest jak dużo na krześle a nie będzie oznaczało nadmiernego zainteresowania byciem osobistym tłumacza.