Controlling i audyt finansowy

Controlling gospodarczy jest nieodłączną częścią controllingu w wszystkiej solidnej firmie. Controlling zwraca się ustalaniem zapotrzebowania na środki finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością fizyczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy:- planowanie,- realizacja,- kontrola.

Po raz pierwszy controlling wykorzystano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede wszystkim za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz popularniejsza grupa i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w korporacji,- Firma nastawiona jest na zarabianie ściśle określonych celów,- Wprowadzono system motywacyjny, który korzysta sprawiać, że firma pracuje efektywniej,- Wykonywana jest rachunkowość zarządcza, która zezwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych,- Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wejście do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej formy. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a jeszcze obieg tekstów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma znaczenia, jeśli jesteśmy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.