Hodowla zwierzat studia warszawa

Sam termin mięso używany jest na ogół w znaczeniu kulinarnym i ma definicję konglomeratu tkanek, z których charakterystyczną jest tkanka mięśniowa, produkowana ze zwierząt rzeźnych lub łownych. Większość ludzi kontynentu europejskiego uważa mięso za jakiś z prawdziwych czynników pożywienia wzbogacającego codzienną dietę w białko, zaś hurtownie mięsa płacą za dostarczanie klientom artykułów pochodzenia zwierzęcego.  Mięso jako czynnik ludzkiego pokarmu istnieje już od momentów prehistorycznych, kiedy spożywanie białka zwierzęcego pokazało się skutecznym środkiem na dostarczanie organizmowi sporych ilości energii. Prawdopodobnie przejście na życie mięsa nastąpiło zatem w momencie zlodowaceń, kiedy trudniej było uzyskać pokarm roślinny i jedzenie mięsa stało się drinkiem z zwykłych elementów przetrwania.

Działalność hurtowni mięsa bywa współcześnie bojkotowana przez inne ruchy wegetariańskie, których ludzie mają jedzenie przetworów mięsnych za praktykę nieetyczną, gdyż będącą konsekwencję zabijania organizmów ludzkich. Powstanie wegetarianizmu zostało stworzone zwróceniem opinii na wyglądy przyjazne i zdrowotne produkowania jedzenia opartego na uboju zwierząt rzeźnych, a zwłaszcza zwierząt trzymanych w warunkach hodowli przemysłowej. Istnienie wegetarianizmu poniekąd zagraża istnieniu hurtowni mięsa, skoro istnieje to kwestia propagująca dietę bezmięsną. Otóż mianem wegetarianizmu cechuje się świadome i celowe wyłączenie z naturalnej diety mięsa, w niniejszym i ryb i owoców morza.

Weganizm stanowi najbardziej radykalny odłam wegetarianizmu, który polega na unikaniu jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęca, czyli nie tylko mięsa, a też jajek, mleka tudzież przetworów mlecznych. Jest ostatnie trend życia połączony z jakimiś ruchami wyznaniowymi, albowiem sam wegetarianizm rozwinął się w II millenium p.n.e. na obszarze subkontynentu indyjskiego, gdzie był charakter stricte religijny. Europejscy wegetarianie pojawili się dopiero w VI wieku p.n.e., a za inicjatorów praktykowania diety bezmięsnej jako nieetycznej uważa się Pitagorejczyków. Pomimo wielu racji natury moralnej i prawej dotyczących wegetarianizmu, nadal większość ludzi je mięsa z tych jednych przyczyn, co w porze lodowcowej. Dopóki nie zostaną opracowane satysfakcjonujące dla użytkowników odpowiedniki produktów białkowych pochodzenia zwierzęcego, spożywanie mięsa nadal będzie standardem, a hurtownie mięsa jeszcze przez duży czas będą zajmowały się dużą rzeszą klientów.