Kasa fiskalna glogow

Na pola Europy dochodzi rocznie do jeszcze dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które zmierzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko również do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest wytwarzana, robiona i gromadzona w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich także na lotniskach.Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grup Europejskiej, i stosowanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty wejścia w życie dyrektywy ATEX wszystkie tego standardu urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX a być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób zarabiających w gronu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest traktowana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, bo w ich sukcesu istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i doskonalszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest poważnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu zwykli można wymienić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla pracowników w domach produkcyjnych,ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy,zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do obrotu handlowego na kraju Unii Europejskiej,koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz osób odpowiedzialnych.