Serwis kasy fiskalnej krakow

system obiegu dokumentów w firmie

Kasy fiskalne serwis jest konieczny nie tylko podczas awarii urządzeń, lecz również podczas obowiązkowego przeglądu kas, a również w sezonie kiedy rozpoczynamy i zawieramy działalność. Zgodnie z prawem jedną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej naprawą, jest człowiek firmy serwisującej sprawdzający się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia:– firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z myślą nawiązania pomocy i zawarcia umowy dealerskiej,– po uzyskaniu zgody kieruje co chwila dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W porządku szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na całe typy urządzeń fiskalnych, które otrzymują się w ofercie producenta.– po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i częstą zdjęciem legitymację a swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są odpowiednie do czynienia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz koniecznych przeglądów technicznych, a także wysyła jego dane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki:Uprawnienia dostaje się na moment jednego roku i mówi ono nazwanego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi dobra do pielęgnacje wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się usterek w wybranych modelach.Serwisant jest zobowiązany do ciągłego zwiększania swoich kwalifikacje poprzez udział w punktach produktowych, powinien również co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień.Wymóg napisany w umowie dealerskiej to posiadanie przez firmę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest odpowiedzialny do zaopatrywania klientów w materiały eksploatacyjne, które powstają z producenta.Autoryzowany serwisant, który nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w wartości do ostatniego właściwej, nie ma uprawniona do wykonywania dziennika i wymaga złożyć legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i tylko wtedy, jeśli jest pracownikiem jednostki powiązanej z producentem umową dealerską.