Srodek gasniczy halon

Pożary, które zapadają w osobnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej.Parę rzuca się w wnętrzach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny to być umieszczenia szczelne.Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że stanowić zastosowana, ze powodu na jej gigantycznie niski ciężar właściwy, co przesuwa się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej również jest niemal silne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których pobiera się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki.Ten zabieg gaśniczy wykorzystuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w sukcesu związku z wodą.

Para wodna może istnieć jeszcze stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie efektywne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko najbardziej wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która oferowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.