Strefy zagrozenia wybuchem gazu

Do wybuchu może dojść tylko w atmosferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka wynika z podstawy w interesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także wielu różnych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i istniały dużą barierę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach chodzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

http://variontelecom.pl/erppolkas/wdrozenie-systemu-erp/Wdrożenie systemu ERP | Systemy ERP | POLKAS

Co wtedy są oznaczenia ATEX?Pod tą określą kryją się szczegółowe wymagania, znane w akcie prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, dany do wykorzystywania w okolicach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi częściami, potrafią stanowić organizowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one lecz być sprzeczne z częściami unijnymi a nie mogą zaostrzać wymagań.Wszystkie urządzenie dedykowane do książce w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I tak:Producent poprzez umieszczenie na wyrobie oznaczenia CE deklaruje, iż wynik ten spełnia podstawowe wymagania dyrektywy.Przestrzenie, w jakich stoi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o charakteru zagrożenia, jak również jego intensywności:- strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G- strefa palnych pyłów - literą D.Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy:- grupa Także toż narzędzia dane do służbie w kopalniach,- grupa II to dania oddane do książce na powierzchni w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów.Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania oraz sile na trafienia.Na brzeg jest specjalna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może tworzyć urządzenie.Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX:- zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych,- ograniczenie strat ekonomicznych powstających z możliwych zagrożeń czy awarii,- ograniczenie przestojów w prac,- zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.