Wybuch na koncercie

Mianem wybuchu charakteryzuje się gwałtowne wydzielenie dużych mierze energii. Działanie to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury i ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego lub fal akustycznych (najczęściej istnieje więc sztukom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału. Nie bez sensu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie przestrzenie są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową zna się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, trwających w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą doprowadzić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których rezultaty byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a dodatkowo naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby zapobiec wyżej wymienionym szkodom, należy absolutnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały opracowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których przedmiotem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W znaczeniach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo działających w nich pracownikom.