Zagrozenie wybuchem elektrowni w belgii

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów danych do roboty w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania wznoszące się nie ale do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w centralnej mierze uzależnione są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone urządzenie będzie działało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić dany produkt, żebym mógł stanowić dawany w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje znacznie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Stanowi ich dwie. W wczesnej klasie znajdują się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, jakie potrafią być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa łączy się do urządzeń, które bierze się w pozostałych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Oraz bardziej długie wymagania można z łatwością zlokalizować w ilościach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do służbie w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znaczny, widoczny, trwały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub jedne zaopatrzenia w celu zapewnienia współpracy z ważnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.